Reklamace

Reklamační řád internetového obchodu www.necoprovas.cz

Práva a povinnosti mezi prodávajícím (K2P, s.r.o., Hlaváčova 394, 530 03 Pardubice, IČ: 2527498) a kupujícím se řídí tímto Reklamačním řádem, který se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Článek I.

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupené v internetovém obchodě ,,www.necoprovas.cz".

Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. K dodávanému zboží se vztahuje záruční lhůta v délce trvání 2 roky, pokud u příslušného zboží není poskytnuta záruční lhůta delší.

Kupující je povinen provést po obdržení zásilky kontrolu zboží. V případě, že kupující zjistí vadu na zboží, je povinen písemně na adresu prodávajícího tuto skutečnost oznámit. Toto oznámení je možné učinit písemně prostřednictvím e-mailu na adrese necoprovas@k2p.cz nebo doporučeným písemným podáním prostřednictvím České pošty nebo jiné přepravní společnosti. Oznámení je třeba učinit neprodleně po převzetí zboží, neučiní-li se tak, zboží se považuje za bezvadné, bezchybné a kompletní, tedy platí domněnka, že zboží bylo předáno v pořádku.

Článek II.

Pro uplatnění reklamace je třeba:

 1. doložit doklad o nákupu zboží
 2. doporučujeme zboží zabalit do originálního obalu
 3. doložit přesný popis závady

Kupující má právo, aby byla vada na zboží v záruční lhůtě bezplatně, včas a řádně odstraněna. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci nebo její části. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na slevu, výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dnů od převzetí zásilky, pokud se prodávající se spotřebitelem písemně oboustranně nedohodne na lhůtě delší.

Zákazník může žádat o výměnu věci nebo vrácení peněz v případě, že jde o vadu odstranitelnou, ale kupující nemůže věc řádně užívat z důvodu, že se u věci opětovně vyskytla 3 x stejná uznaná vada nebo 3 různé vady současně, popř. nebyla-li vada odstraněna v zákonem stanovené lhůtě. Pro dodržení záruční lhůty je nutno odeslat reklamované zboží k rukám prodávajícího bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 3 dní od oznámení reklamace prodávajícímu.

Ostatní ustanovení občanského zákoníku týkající se odpovědnosti za vady prodané věci (§ 619 a násl. zákona č. 40/1964 Sb, občanský zákoník, v platném znění) tímto nejsou dotčena.

Zboží zaslané do reklamace vám bude opraveno nebo vyměněno na základě předchozí písemné dohody, případně bude vrácena hotovost na bankovní účet kupujícího nebo vyplacena poštovní složenkou.

Článek III.

Tento reklamační řád nabývá platnosti dnem 1.2.2018 a platí na území České republiky.

Tento reklamační řád byl zpracován dle občanského zákoníku.

Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

§ 458 odst. 1 občanského zákoníku peněžní náhrada.

Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty včetně faktury s uvedením čísla účtu, na který má být vrácena platba za zboží. Následně bude zákazníkovi převedena příslušná částka, která bude snížena o náklady za přepravu. Na vyžádání bude vracená hotovost zaslána složenkou.

Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Více se právům spotřebitele z vadného plnění věnuje Kapitola 7 Obchodních podmínek internetového obchodu www.necoprovas.cz

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY - VZOR:

 

Odesílatel:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

(případně e-mail, tel. číslo):

 

Adresát:

Prodávající: K2P, s.r.o. – www.necoprovas.cz

Adresa: Hlaváčova 394, 530 02 Pardubice

IČ: 25274988

 

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Dne ………. jsem si ve vašem internetovém obchodě www.necoprovas.cz objednal/-a zboží ……….., číslo objednávky …………, v hodnotě …..….. Kč. Objednané zboží jsem obdržel/-a dne ………..

 

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ………. Kč a ……… Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo …………. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

 

V ………. dne ……….

Doporučujeme

Polštářek Kočky

Polštářek Kočky

180 Kč

Elegantní dárek nejen pro děti.


Chňapka s magnetem a s výšivkou

Chňapka s magnetem a s výšivkou

50 Kč

Dekorace i praktická pomůcka.


Muchomůrka

Muchomůrka

180 Kč

Roztomilý polštářek do dětského pokojíčku.


Rychlé kontakty

 • K2P s.r.o.
 • Hlaváčova 394
 • Pardubice
 • 530 02
 • Telefon
 • +420 602 385 673 (Po-Pá 8-17h)

Každý výrobek je 100% originál

Všechny výrobky šijeme ručně, takže zboží, které si u nás objednáte, bude zaručeně originální.

Udělejte radost svým originálním dárkem.


Naše výrobky jsou prací zdravotně postižených

Zaměstnáváme osoby se zdravotním postižením s vědomím, že nemají mnoho příležitostí k pracovnímu uplatnění.

Koupí těchto výrobků rovněž podpoříte smysluplnost jejich práce.


Několik dobrých důvodů, proč nakoupit u nás

 1. Naše výrobky jsou kvalitní
 2. Koupí podpoříte zdravotně postižené
 3. Možnost spolupráce s velkoodběrateli
 4. Poštovné ZDARMA nad 1000 Kč
 5. Objednání je rychlé, spolehlivé a jednoduché

Stránky vytvořil Webový servis
SEO | Váš hosting | Tvorba WWW

Copyright © 2011 - K2P s.r.o. - Všechna práva vyhrazena